Burun Estetiği Ameliyatlarında Kullanılan Teknikler

Shape1
Shape2

Açık ya da kapalı olarak gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatlarında burun kemiği, kıkırdak ve yumuşak dokuların yeniden biçimlendirilmesinde, dört temel teknik söz konusudur: 

  • piezo – klasik rinoplasti 
  • mikrotur – kombine rinoplasti 

Piezo 

Rinoplasti ameliyatlarına yepyeni bir boyut kazandıran Piezo burun estetiği, sağladığı çok sayıda avantaj sayesinde son yıllarda en sık kullandığımız tekniklerden biri haline dönüşmüş durumdadır… 

Ultrasonik rinoplasti olarak da bilinen Piezo Tekniği ile gerçekleştirilen estetik burun ameliyatlarında doku travması, klasik cerrahi tekniklere göre düşüktür. 

Burnun yeniden şekillendirilmesinde kullandığımız piezo yöntemi hem açık hem de kapalı burun ameliyatları için uygun ameliyat tekniğidir. 

Piezo burun ameliyatı, burun kemiğini kırmadan şekillendirme imkanı verdiği için ameliyat sonrası ödem ve morluk, klasik yönteme göre daha hafiftir, iyileşme süreci hızlı ilerler ve piezo ile çok daha doğal burunlar yapmak mümkündür. 

Mikrotur

Kırmadan burun ameliyatı ya da ultrasonik burun kemiği şekillendirme gibi ifadelere konu olan güncel metodlardan bir diğeri de mikrotur rinoplasti dediğimiz yöntemdir. 

Mikrotur tekniği ile yapılan rinoplasti ameliyatlarında burun kemiği, düşük ve yüksek frekanslarda çalışan elmas ve karbit tur uçları ile kırılmadan yeniden şekillendirilir.   

Her burun ameliyatında kullanılması mümkün olmasa da doğru vakada, memnun eden sonuçlar elde etmemizi sağlayabilen, efektif bir tekniktir.  

Kapalı rinoplasti veya açık rinoplasti ameliyatlarında kullanıma uygun olan mikrotur yöntemi ile burun ameliyatı sonrası iyileşme süreci kolay ve hızlı atlatılır. Bağ dokular zarar görmez. 

İnce bir işçilik elde etmemizi sağlayan bu tür yeni jenerasyon tekniklerin en önemli katkısı, doğal ve güzel burunlar yapma noktasında doktorun el becerisini destekliyor olmalarıdır. 

Klasik Rinoplasti 

Klasik burun ameliyatı tekniği ya da literatürdeki adıyla Konvansiyonel Rinoplasti; burun kemiği, kıkırdak ve yumuşak dokunun geleneksel cerrahi yöntemler ile yeniden şekillendirilmesi esasına dayanır. 

Klasik burun ameliyatı tekniği ile açık ya da kapalı burun ameliyatı yapmak mümkündür. 

Geleneksel cerrahi teknikler, yeni tekniklere göre zahmetli olsa da bazen en iyi sonucu almak için klasik yöntemleri tercih etmek gerekebilir. 

Kombine Rinoplasti 

Piezo, mikrotur ve konsevsiyonel burun ameliyatı tekniklerinin en az ikisinin bir arada kullanılması, kombine rinoplasti tekniği olarak ifade edilir. 

Burun ameliyatında hangi teknik veya tekniklerin kullanılacağına, en iyi sonucu elde etmek üzere vaka bazında karar verilir. 

Klasik cerrahiye hakim ve güncel teknolojileri takip eden tecrübeli her hekim, yönteme göre değil burun ameliyatının gereksinimlerine göre hangi teknikleri kullanacağına karar verir. 

Kombine rinoplasti, her vakada farklı çözümler üretmek zorunda kalmış deneyimli doktorların uygulayabileceği karma bir tekniktir. 

Kimi zaman spontane durumlarda, efektif çözümler geliştirmemizi sağlayan çözüm odaklı bir cerrahi yaklaşım olarak da değerlendirilebilir.